Zwroty i reklamacje

Reklamacje

Wykonywanie obowiązków reklamacyjnych wynikających ze sprzedaży towarów przez Internet dotyczy:

  • zagubionej przez przewoźnika paczki;
  • nieprawidłowego opisu towaru;
  • zamówienia błędnie skompletowanego,
  • uszkodzeń spedycyjnych;
  • dostarczonego produktu z wadą, wada ujawniona tuż po rozpakowaniu przesyłki oraz zgłoszona w ciągu 24h od momentu dostarczenia przesyłki,
  • uszkodzonego pliku elektronicznego.

Koszty dostawy w ramach reklamacji pokrywają Żyrafkowe Dekoracje.

Reklamacja powinna zostać złożona przez Klienta w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pracownia@zyrafkowedekoracje.pl. Zaleca się skorzystanie z formularza zgłoszenia reklamacji, który znajduje się w załączniku nr 1 Regulaminu Sklepu Internetowego zyrafkowedekoracje.pl.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

Szczegóły zgłaszania reklamacji znajdują się w Regulaminie Sklepu Internetowego zyrafkowedekoracje.pl. W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy.

Zwroty

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w §8. ust. 7. Regulaminu Sklepu Internetowego zyrafkowedekoracje.pl.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pracownia@zyrafkowedekoracje.pl  – oświadczenie zawarte jest w załączniku nr 2 Regulaminu Sklepu Internetowego zyrafkowedekoracje.pl.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument powinien zwrócić Produkt na adres: ul. Rakoczego 23/33, 80-288 Gdańsk.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Zwrotu pieniędzy za zwrócone Zamówienie w wyniku odstąpienia od umowy Żyrafkowe Dekoracje dokonują na numer rachunku bankowego, z którego otrzymano pieniądze, w terminie do 7 dni o daty otrzymania zwróconych Produktów.

Zwrotom nie podlegają Produkty, które wykonane są na specjalne zamówienie Klienta i są spersonalizowane.

Konsument ma prawo do rezygnacji z Zamówienia składającego się z plików elektronicznych do momentu wysłania pliku elektronicznego. Sklep zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta należność. W momencie wysłania pliku elektronicznego do pobrania Klient traci możliwość odstąpienia od umowy.

Szczegóły odstąpienia od umowy zawartej na odległość znajdują się w Regulaminie Sklepu Internetowego zyrafkowedekoracje.pl. W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy.